Klachtenregeling

Viverè centrum is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.