Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Zo maar wat vragen, die je kunt hebben. Heb jij een vraag of klacht of wil je je verhaal kwijt? Je kunt advies en ondersteuning krijgen van een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon van het Adviespunt Zorgbelang.

We zijn er voor jou als je te maken hebt met: sociale teams, jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis of de andere jeugdhulporganisaties in Friesland.

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht voor:

  • een luisterend oor;
  • informatie over jeugdhulp, rechten en klachtmogelijkheden;
  • advies over hoe je zelf met de instelling of hulpverlener tot een oplossing kunt komen;
  • ondersteuning bij een (officiële) klacht-, bezwaar- of geschilprocedure.

Links