Leren door samen te doen!
Jantje van der Meer

Mijn naam is Jantje van der Meer, één van de coaches op het centrum. Ik ben 3 dagen in de week op het centrum aanwezig. Na jarenlang kantoorfuncties te hebben gehad voelde ik steeds sterker: “Dit is niet waar ik thuishoor”. Een aantal jaren geleden zag ik via LinkedIn de opleiding tot Ervaringsdeskundige bij de Hanzehogeschool en mijn interesse was gewekt, dit is wat bij mij past!

Tijdens de opleiding heb ik stagegelopen bij het centrum en kon daarna als coach bij het centrum aan de slag.

Door mijn ervaring met herstel en het leren omgaan met psychische klachten ondersteun ik mensen tijdens hun herstelproces. Samen zoeken we uit wat jou bezighoudt en welke doelen je jezelf zou willen stellen. Ik ga uit van de eigen kracht van iedereen en zie mezelf als bondgenoot. Door de ontwikkelingsgerichte dagbesteding ondersteunen we jou zodat je de regie op je leven kunt herpakken. Soms alleen en soms in groepsverband, alles op je eigen tempo en afgesteld op de doelen die je zelf hebt gesteld.