Goed nieuws voor jongeren in Friesland die niet naar school kunnen! De speciaal voor hun ontwikkelde trajecten zijn de komende 3 jaar kosteloos beschikbaar. Wij zijn dankbaar voor de subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die dit mogelijk heeft gemaakt. Het gaat om beroepsoriëntatie- én certificerende beroepsgerichte trajecten die Viverè Centrum als partner samen met het Steunpunt Zorg en Onderwijs Fryslân aanbiedt.

De beroepsgerichte trajecten

De beroepsgerichte trajecten van Praktijkschool Fryslân richten zich op jongeren (15-27 jaar) die niet in staat zijn om (beroeps)onderwijs binnen een school te volgen. Het gaat om jongeren die veelal zijn aangewezen op dagbesteding.

Binnen Praktijkschool Fryslân maken samenwerkende organisaties het mogelijk dat jongeren die niet naar school kunnen, zich in verschillende beroepsrichtingen kunnen ontwikkelen.

Zij bieden daartoe een traject aan dat leidt tot het verkrijgen van een landelijk, door de branche erkende, praktijkverklaring.

Locatie

De jongere ontwikkelt de beroepsgerichte vaardigheden op een plek waar de beroepsvaardigheden binnen een voor hem/ haar geschikte omgeving geoefend kunnen worden. Dit kan ons eigen Viverè Centrum zijn maar zodra de jongere dit kan, wordt, bijvoorbeeld voor één of meerdere dagdelen, een (beschermde) werkplek geregeld. Als de jongere nog geen geschikte plek heeft, kan eventueel ondersteuning worden geboden bij het zoeken hiernaar.

Duur

Het traject duurt over het algemeen een jaar. Eventueel kan het traject worden verlengd.

Als een jongere onverwacht eerder uitvalt, kan er een verklaring worden afgegeven van de tot dan toe behaalde prestaties.

Voorwaarden tot deelname

Van een jongere wordt verwacht dat deze zin heeft om deel te nemen aan dit traject én de capaciteiten heeft om minimaal één werkproces op niveau 1 af te ronden. Verder dient de jongere een (SBB) erkende leerplek te hebben. Is deze leerplek er niet dan is het mogelijk om tijdens een beroepsoriëntatietraject met een jongere op zoek te gaan naar een leerplek die bij hem of haar past.

De begeleiding

De dagbestedingslocatie of werkplek is een door het SBB erkende plek. Vanuit deze plek krijgt de jongere een vaste vakbekwame werkbegeleider aangewezen. Deze werkbegeleider helpt de jongere bij:

  • het ontwikkelen van beroepsvaardigheden;
  • het verzamelen van bewijzen voor in een digitaal portfolio;
  • het regelen van een stageplek bij een bedrijf als de jongere hieraan toe is;
  • de doorstroom naar (beschut) werk als de jongere hieraan toe is.

Naast de werkbegeleider krijgt de jongere te maken met een onafhankelijke portfoliobeoordelaar. Deze portfoliobeoordelaar:

  • helpt de werkbegeleider en de jongere bij het vormgeven van het traject;
  • geeft in het portfolio aan wat de jongere precies moet gaan aantonen;
  • beoordeelt bewijzen van vakbekwaamheid van de jongere op kwaliteit.

Beroepsoriëntatie en -voorbereiding trajecten

Voor wie?

De beroepsoriëntatie en -voorbereiding van Praktijkschool Fryslân is bedoeld voor jongeren die niet in staat zijn om (beroeps)onderwijs binnen een school te volgen.

Het programma is ontwikkeld voor jongeren die graag willen onderzoeken welk beroep of welke arbeidsmatige (dagbestedings)plek het beste bij ze past.

Twee routes

Na een verkenning van de mogelijkheden en de interesses van de jongeren kunnen één van de twee volgende routes worden gevolgd:

Route A: De jongere loopt korte stages binnen verschillende dagbestedingslocaties die beroepsgericht werken.

Route B: De jongere loopt korte stages binnen verschillende bedrijven voor regulier of beschut werk.

Indien dat gewenst is, kan een training werknemersvaardigheden deel uitmaken van bovenstaand programma.

Hoe werkt het?

De jongere wordt bij het Steunpunt aangemeld.

Vervolgens krijgt de jongere een coach van het Steunpunt toegewezen.

Daarna volgt een eerste gesprek waarin met de jongere (eventueel samen met ouders en/ of

begeleiders) wordt gekeken naar de mogelijkheden en de interesses van de jongere. Vervolgens wordt verkend hoe het traject verder wordt vormgegeven.

Hoe lang duurt het?

Het traject kan korter of langer duren, afhankelijk van de behoefte van de jongere.

De coach heeft maximaal 18 uur beschikbaar voor de begeleiding.