Viverè Centrum voor ontwikkeling en perspectief werkt sinds kort vanuit het Steunpunt Zorg en Onderwijs Fryslân samen met Praktijkschool Fryslân. Het doel is om Friese jongeren die niet in staat zijn om naar school te gaan, passend onderwijs te bieden en daarmee de kans op deelname in de maatschappij te verbeteren. “Deze ontwikkelingsgerichte en educatieve dagbesteding past goed bij ons”, aldus Jaike van der Meulen, eigenaar Viverè Centrum.

De praktijkschool Fryslân biedt jongeren die niet in staat zijn om naar een reguliere school te gaan een leerroute in de praktijk. Binnen deze praktijkgerichte school kunnen de jongeren een VMBO-programma of volledig beroepsgericht programma volgen om daarmee hun deelname in de maatschappij te verbeteren. De school is bedoeld voor jongeren die (nog) niet in staat zijn om naar school te gaan, maar wel gemotiveerd zijn.

De jongeren leren op de plek waar zij verblijven. Een van de plekken waar dit kan is het Viverè Centrum aan de Schoolstraat 28 in Wolvega. Het Viverè centrum biedt de jongeren die naar de praktijkschool gaan een prettige en veilige plek, zodat ze zich welkom voelen. Ze leren er samenwerken met anderen en vaardigheden zoals iedere dag op tijd komen. Viverè Centrum is kortgeleden verbouwd en biedt allerlei faciliteiten, bijvoorbeeld een creatieve ruimte en een plek om te ontspannen.

Vanuit Het Viverè Centrum kunnen de jongeren aan hun eigen ontwikkeling en opleiding werken.  Daarnaast kunnen ze door de samenwerking met anderen ook veel leren.

“We zijn natuurlijk geen school. Ze krijgen hier les van gekwalificeerde docenten, met ondersteuning van ons”, legt Jaike uit. “We hebben hier stagiairs maatschappelijke dienstverlening, coaches en ervaringswerkers die kunnen helpen bij het samenstellen van bijvoorbeeld een praktijkgericht portfolio. Dus we kunnen met elkaar allerlei mooie opdrachten bedenken.” Jaike besluit: “Het allerbelangrijkste is dat we weer kansen en perspectief bieden.”